จิ้งจอกสีเงิน/Red Fox (Vulpes vulpes)

สิ่งที่น่าสนใจ :

-เป็นสุนัขชนิดเดียวกับจิ้งจอกแดง แต่มีการกลายพันธุ์ของเม็ดสี ทำให้เกิดสีเข้มกว่าปกติ จะพบเป็นสีเทาดำ หรือสีดำ

ถิ่นอาศัย :

อเมริกาเหนือ

อาหาร :

กินได้ทั้งพืชและสัตว์ (Omnivore)

สถานภาพปัจจุบัน :

พบได้ในธรรมชาติ มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์น้อย

อื่นๆ :

บทบาทในระบบนิเวศน์ ควบคุมประชากรสัตว์ขนาดเล็ก และช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืช เนื่องจากชอบกินผลไม้

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Carnivora

FAMILY : Canidae

GENUS : Vulpes

SPECIES : Red Fox (Vulpes vulpes)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อายุเฉลี่ย :

-อายุขัยเฉลี่ย 10-12 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

-โตเต็มวัยอายุ 10 เดือน -ตั้งท้อง 44- 55 วัน ออกลูกเฉลี่ยครั้งละ 5 ตัว -ฤดูผสมพันธุ์ขึ้นกับเขตอาศัย ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน -เพศผู้ผสมพันธุ์กับเพศเมียได้หลายตัว ช่วยหาอาหารให้เพศเมียในระหว่างเพศเมียอยู่ในโพรงเลี้ยงลูก

ขนาดและน้ำหนัก :

-น้ำหนักระหว่าง 2.7-6.8 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a