เต่าแม่น้ำมาเลเซีย/Malaysian Giant Turtle (Orlitia borneensis )

สิ่งที่น่าสนใจ :

กระดองเรียบเป็นรูปไข่สีน้ำตาลเข้มหรือดำ ด้านล่างเป็นสีน้ำตาลเหลืองออกขาว เมื่อโตเต็มที่แล้วขอบกระดองจะราบเรียบ แต่เมื่อยังเป็นวัยอ่อนจะโค้งเป็นโดมมากกว่านี้ และขอบข้างเป็นหยัก มีเล็บนิ้วเท้าที่แหลมคม และเท้าเป็นพังผืด

ถิ่นอาศัย :

เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ อาศัยในทะเลสาบขนาดใหญ่ หนองน้ำ และแม่น้ำที่ไหลช้า ๆ

อาหาร :

กินทั้งพืชและสัตว์ ผลไม้ที่ร่วงหล่น และพืชอื่น ๆ ตลอดจนปลาและสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่มีอยู่

วัยเจริญพันธุ์ :

วางไข่ปีละ 1-2 ครั้ง ไข่มีลักษณะรี เปลือกไข่เปราะ ขนาด 80x 40 มิลลิเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a