ไก่ป่า (ตุ้มหูขาว)/Red Junglefowl (Gallus gallus gallus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ไก่ป่าตุ้มหูขาวอยู่ทางตะวันออกของประเทศ จะมีจุดที่หูสีขาวและบินหนีได้ในระดับต่ำกว่าไก่ฟ้า ไก่ชนิดนี้ชอบเกาะอยู่ตามต้นไม้

ถิ่นอาศัย :

ป่าไม้เขตร้อน และป่าไม้ผลัดใบ ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู และป่าละเมาะที่อยู่สูงจากพื้นราบ 1800 เมตร นอกจากนี้ ยังสามารถพบนกชนิดนี้ได้ในแหล่งธรรมชาติทั่วไปแต่ในปัจจุบันนกชนิดนี้ได้ลดจำนวนลงจากการถูกล่า

พฤติกรรม :

ส่งเสียงร้องคล้ายกับไก่หรือเป็ดทั่วไปโดยร้องดัง”ค็อกอะดูเดิ้ลดู”แต่มีเสียงที่สูงกว่าโดยร้องสั้นกว่าและร้องเสียงดัง “กระต๊าก ๆ” เหมือนไก่ทั่วไป

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a