เป็ดวู๊ด(เป็ดวู๊ดดัก)/Wood Duck (Aix sponsa)

ถิ่นอาศัย :

พบในทวีปอเมริกาเหนือ เม็กซิโก้ คิวบา

อาหาร :

อาหารได้แก่ พรรณพืชในหนองบึง

พฤติกรรม :

ชอบอยู่ตามป่า หนองบึง เกาะกิ่งไม้สูงๆ ได้ เป็ดวู้ดทำรังในโพรงไม้ใกล้ๆ หนองน้ำในป่าใหญ่

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกเป็ดป่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตัวโตประมาณ 76 - 80 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a