นกกะรางหัวหงอก/White-crested Laughingthrush (Garrulax leucolophus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกกระรางหัวหงอกทั้งตัวผู้และตัวเมีย มีลักษณะคล้ายกัน ขนาดลำตัวประมาณ 30 เซนติเมตร ขนด้านหลังมีสีน้ำตาลแกมแดง หัวและขนด้านท้องมีสีขาว โดยเฉพาะบนหัวมีขนสีขาวฟูเด่นชัด

ถิ่นอาศัย :

พบในทวีปเอเชียแถบประเทศอินเดีย อินโดจีน ในประเทศไทยพบบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน ยกเว้นภาคใต้

อาหาร :

นกระรางหัวหงอกชอบกินผลไม้ป่า และแมลงต่าง ๆ เป็นอาหาร

พฤติกรรม :

ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดย่อมตาม ป่าโปร่ง ป่าไผ่ ป่าละเมาะ สามารถกระโดดไปมาระหว่างกิ่งไม้ได้อย่างรวดเร็ว บางครั้งลงมากระโดดและเดินตามพื้นดิน เป็นนกที่ร้องได้ไพเราะและร้องได้หลายเสียง

สถานภาพปัจจุบัน :

ใกล้สูญพันธุ์ จัดอยู่ในสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Passeriformes

FAMILY : Leiotrichidae

GENUS : Garrulax

SPECIES : White-crested Laughingthrush (Garrulax leucolophus)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนมีนาคม-สิงหาคม ทำรังเป็นรูปถ้วยตามพุ่มไม้ วางไข่ครั้งละ 3-5 ฟอง ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันกกไข่

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a