ปลาหมอตาล(ปลาอีตาล ปลาใบตาล หรือ ปลาวี)/Kissing Gourami (Helostma temmickii)

สิ่งที่น่าสนใจ :

มีรูปร่างป้อมสั้น ลำตัวแบนมากกว่าปลาหมอไทย หัวเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ ปากเล็กยืดหดได้ ริมฝีปากหนา นัยน์ตาอยู่ในระดับเดียวกันกับมุมปาก มีเกล็ดขนาดปานกลางปกคลุมส่วนหัวและลำตัว ครีบท้องและครีบก้นยาว ลำตัวเป็นสีเขียวปนเทา หลังสีเทาปนดำ ท้องสีขาว

ถิ่นอาศัย :

พบในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน่าน

อาหาร :

อาหารได้แก่ พันธุ์ไม้น้ำ แมลงน้ำ

พฤติกรรม :

อดทน เลี้ยงง่าย โดเร็ว สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง

ขนาดและน้ำหนัก :

ที่พบโดยทั่วไปมีความยาว 15 - 20 เซนติเมตร

a