ปลาสวายเผือก/Slriped Catfish Albino (Pangasius larnaudi)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ด รูปร่างลักษณะทั่วไปเหมือนปลาสวาย แต่จะแตกต่างกันที่สีของลำตัว และครีบต่างๆจะมีสีขาวอมชมพู และนัยต์ตาจะมีสีแดง

ถิ่นอาศัย :

พบเห็นตามแม่น้ำ ลำคลอง ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงนครสวรรค์

อาหาร :

อาหารได้แก่ ซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย รวมทั้งวัชพืช ลูกหอย

a