ปลาสลาด(ปลาฉลาด, ปลาตอง, ปลาหางแพน, ปลาวาง)/Grey Featherback (Notopterus notopterus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นปลาน้ำจืดที่มีรูปร่างคล้ายปลา กรายแต่มีขนาดเล็กกว่า ไม่มีจุดสีดำที่ครีบก้น ลำตัวมีสีขาวปนเทา ครีบหลังและครีบอกมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบท้องมีขนาดเล็กมาก ครีบก้นและครีบหางเชื่อมติดกันเป็นแผ่นเดียว

ถิ่นอาศัย :

พบในแม่น้ำคลองทั่วไปของทุกภาคของไทย

อาหาร :

อาหารได้แก่ ลูกปลา ลูกกุ้ง

พฤติกรรม :

ขี้อาย ตื่นตกใจง่าย ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ และหลบพักตามตอไม้หรือซอกหิน ไม่ชอบแสงสว่างมาก ออกหากินในเวลากลางคืน โดยชอบผุดขึ้นมาฮุบอากาศทำเสียงที่ผิวน้ำและม้วนตัวกลับให้เห็นด้านข้างขาว คล้ายสีเงิน

ขนาดและน้ำหนัก :

โดยทั่วไปมีขนาดความยาว 15 - 20 เซนติเมตร ขนาดใหญ่สุดเท่าเคยพบมีความยาวถึง 30 เซนติเมตร

a