เต่าตีนแดง/Red-footed Tortoise (Chelonoidis carbonaria)

สิ่งที่น่าสนใจ :

กระดองมีสีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงน้ำตาลเข้ม ที่กลาง Scute ของแต่ละกระดองจะเป็นสีเหลือง หมายเหตุ เต่าRed Foot มีญาติสนิทอีกตัวคือเต่า Yellow Foot Tortoise (Chelonoidis carbonarius)

ถิ่นอาศัย :

ป่าอเมซอน

อาหาร :

หญ้า พืชผักใบเขียว ดอกไม้ต่างๆ สามารถกินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

อายุเฉลี่ย :

มากกว่า 50 - 70 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

วางไข่ ครั้งละ 5-15 ฟอง ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ระยะเวลาในการฟักไข่ ประมาณ 120 – 150 วัน

ขนาดและน้ำหนัก :

ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 1 ฟุต เพศเมียมีลำตัวขนาดใหญ่กว่าเพศผู้

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 09 มีนาคม 2564

a