ปลาหมอไทย(ปลาหมอสะเด็ด หรือ ปลาเข็ง)/Climbing Perch (Anabas testudineus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

รูปร่างป้อม ลำตัวด้านข้างแบน หัวเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ นัยน์ตาค่อนข้างเล็กอยู่ใกล้กับปลายจมูก กระดูกขอบกระพุ้งเหงือกหยักเป็นฟันเลื่อยแหลมและแข็ง ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า เหงือกปลาหมอ อวัยวะส่วนนี้ใช้สำหรับการเคลื่อนไหวไปบนบก ครีบหลังยาว ลำตัวมีสีน้ำตาลปนเหลือง ด้านท้องสีจะจางกว่า มีอวัยวะช่วยหายใจในปากทำใหัสามารถอยู่บนบกได้นานๆ

ถิ่นอาศัย :

พบทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย

อาหาร :

อาหารได้แก่ ลูกปลา ลูกกุ้ง แมลง และซากสัตว์

ขนาดและน้ำหนัก :

ความยาวประมาณ 7-23 เซนติเมตร

a