งูทับสมิงคลา/Malayan Krait (Bungarus candidus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนาดตัวค่อนข้างใหญ่ ลำตัวยาวและตรงกลางของหลังเป็นสันไม่สูงมาก หางสั้นและส่วนปลายของหางเรียว หัวสีดำหรือสีเทาเข้ม ขอบปากบนสีขาว บนหลังและด้านบนของหางมีปื้นใหญ่สีดำรูปอานม้า ด้านท้องและใต้หางสีขาว

ถิ่นอาศัย :

พบในที่ราบลุ่มและเนินเขา และพื้นที่เพาะปลูก ที่มีความสูงถึง 1,200 เมตร

อาหาร :

งู, สัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งจก ตุ๊กแก และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Elapidae

GENUS : Bungarus

SPECIES : Malayan Krait (Bungarus candidus)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

วางไข่ครั้งละประมาณ 4-10 ฟอง

ขนาดและน้ำหนัก :

130 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a