ปลาพลวง (พลวงหิน หรือ ปลามุง)/Soro Brook Carp (Tor soro)

สิ่งที่น่าสนใจ :

มีขนาดลำตัวยาวด้านข้างแบน มีเกล็ดขนาดใหญ่ หัวเล็ก กระโดงหลังค่อนข้างสูง ครีบหูมีขนาดเล็ก ครีบท้องและครีบก้นมีขนาดใกล้เคียงกัน ลำตัวมีสีน้ำตาลปนเขียว ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ๆ ละ 10 - 20 ตัว

ถิ่นอาศัย :

ชอบอยู่บริเวณน้ำตก และลำธารบนภูเขา พบทั่วไปทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาหาร :

อาหารได้แก่ แมลง พืช และผลไม้

พฤติกรรม :

รักสงบ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง

ขนาดและน้ำหนัก :

มีขนาดความยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร

a