ปลาปิรันยา/Piranha (Serrasalmus spp)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ปลาปีรันยาเป็นปลาที่มีสีสันสวยงามพอสมควร เคยมีผู้ลักลอบสั่งเข้ามาเลี้ยงจนกระทั่งเมื่อมีเรื่องราวขึ้นเพราะผิดกฎหมายซึ่งห้ามสั่งเข้ามาในประเทศและมีไว้ในครอบครอง ปลาปีรันยามีอยู่หลายชนิด ลักษณะเด่นของมันคือมีฟันอันคมกริบ เกล็ดเล็กละเอียดแวววาว

ถิ่นอาศัย :

ชื่อไทยเรียกว่าปีรันยา หรือปิรันฮา มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกา แหล่งของปลาปีรันยาที่ขึ้นชื่อได้แก่ ลุ่มแม่น้ำอเมซอนและโอริโนโก

อาหาร :

อาหารที่ปลาปิรันยาชอบคือเนื้อสด

พฤติกรรม :

เป็นปลาที่ดุร้าย ปลาพวกนี้ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง พุ่งเข้าโจมตีเหยื่ออย่างรุนแรง ฟันอันคมประดุจใบมีดสามารถฉีกกินเนื้อของเหยื่อให้เป็นแผลเหวอหวะได้อย่าง รวดเร็ว ปลาปีรันยาจะดุร้ายเมื่อหิวจัด ซึ่งถ้าแพร่หลายในประเทศไทยก็นับว่าน่ากลัวมากทีเดียว แต่ยังไม่มีปรากฎ

ขนาดและน้ำหนัก :

เมื่อโตเต็มที่มีขนาดถึง 20-30 เซนติเมตร

a