ฮิปโปโปเตมัสแคระ/Pygmy Hippopotamus (Choeropsis liberiensis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ฮิปโปโปเตมัสแคระ มีขนาดเล็กกว่าฮิปโปโปเตมัส โดยขนาดร่างกายเล็กกว่าครึ่งหนึ่งและมีน้ำหนักน้อยกว่า 1 ใน 4 ส่วน สิ่งที่คล้ายกันคือปากที่อ้าได้กว้าง ลำตัวสั้นและเป็นรูปทรงกระกบอก ขาใหญ่สั้น ลักษณะที่ต่างกันเช่น ดวงตาของฮิปโปโปเตมัสแคระจะค่อนมาทางด้านหน้ามากกว่าที่จะอยู่ด้านข้างแบบฮิปโปโปเตมัส สีของผิวหนังด้านบนลำตัวสีดำเหลือบเขียว ด้านข้างลำตัวสีเทา และส่วนท้องสีเทาออกขาว นิ้วเท้าของฮิปโปโปเตมัสแคระจะกางออกจากกันและเล็บมีความคม ส่วนฮิปโปโปเตมัสจะมีแผ่นหนังเชื่อมระหว่างนิ้ว

ถิ่นอาศัย :

พบในทวีปแอฟริกาตะวันตก แหล่งกระจายพันธุ์หลักในประเทศไลบีเรีย ที่อุทยานแห่งชาติซาโป และยังพบในประเทศเซียลาเรียโอนและกีนี

อาหาร :

ขึ้นจากแหล่งน้ำที่ใช้เป็นที่ซ่อนตัว เพื่อหากินในเวลากลางคืน ในป่าที่มีพืชขึ้นหนาแน่น ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงในการกินอาหาร อาหารที่กินคือ ใบเฟรินส์ ใบไม้ของพืชใบกว้าง และผลไม้ที่หล่นบนพื้นป่า

พฤติกรรม :

ชอบอยู่ตามลำน้ำและหนองบึงในป่าดงดิบ ไม่ชอบอยู่เป็นฝูง มักอยู่เดี่ยวหรืออยู่คู่ จะขึ้นจากน้ำตอนกลางคืน เดินหากินไปตามที่เคยเดินจนดูคล้ายเดินไปในช่องอุโมงค์ เวลาตกใจมันมักเข้าไปซ่อนในป่ารก แทนที่จะหนีลงในน้ำ

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

อายุเฉลี่ย :

อายุขัยในสวนสัตว์ช่วง 30 - 50 ปี ซึ่งคาดว่าจะมากกว่าในป่า

วัยเจริญพันธุ์ :

ฮิปโปโปเตมัสแคระเข้าสู่วัยสมบูรณ์พันธุ์ในช่วงอายุ 3 - 5 ปี ผสมพันธุ์ทั้งบนบกและในน้ำ ตั้งท้องนาน 190 - 210 วัน ลูกที่ออกมาใหม่หนัก 4.5 - 6.2 กิโลกรัม หย่านมใน 6 - 8 เดือน

ขนาดและน้ำหนัก :

ความยาวจากปลายจมูกถึงโคนหาง 1.5 - 1.75 เมตร ความสูงช่วงไหล่ 75 - 100 เซนติเมตร น้ำหนัก 106 - 270 กิโลกรัม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

a