ปลาบ้า (ปลาพวง)/Golden Shark (Leptobarbus hoevenii)

สิ่งที่น่าสนใจ :

อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน เป็นปลาที่มีลำตัวยาวค่อนข้างกลม หัวโต นัยน์ตาค่อนข้างโต ปากกว้าง มีหนวด 2 คู่ เกล็ดมีขนาดใหญ่ ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเหลือง ส่วนของหลังสีดำปนเทา ท้องสีขาวจาง ครีบหางสีชมพู ครีบอื่นสีแดงจาง ๆ

ถิ่นอาศัย :

อาศัยอยู่ตามน้ำไหล จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ พิจิตร แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง

อาหาร :

ปลาชนิดนี้กินพวกเมล็ดของพันธุ์ไม้แทบทุกประเภทเป็นอาหาร ซึ่งเมล็ดของต้นไม้บางชนิดมีพิษ สารพิษจะเข้าไปสะสมอยู่ในตัวปลา เมื่อจับไปบริโภคจะทำให้เกิดอาการมึนเมา ซึ่งเกิดในบางฤดูและบางท้องถิ่นเท่านั้น โดยปกติเนื้อของปลามีรสชาติดี

พฤติกรรม :

รับสงบ ตื่นตกใจง่าย เลี้ยงง่าย โตเร็ว ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ปราดเปรียวว่องไว

ขนาดและน้ำหนัก :

ขนาดตามยาวประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร

a