ปลาตูหนา (ปลาไหลหูดำ หรือ ปลาสะแงะ)/Anguilla Eel (Anguilla bornecsis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นปลา 2 น้ำ มีเกล็ดเล็กละเอียด รูปร่างคล้ายปลาไหล ลำตัวอ้วนป้อมและสั้นกว่า ครีบหูกว้างกลมมน ครีบหลัง ครีบก้น และครีบหางเชื่อมติดกันเป็นเนื้อเดียว ไม่มีครีบท้อง

ถิ่นอาศัย :

พบปลาตูหนาเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2469 จับได้จากคลองบางกะปิ กรุงเทพฯ มีความยาว 64 เซนติเมตร ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปลาไหลไฟฟ้า บ้างก็ว่าเป็นมังกร ไม่ทราบว่าใครตั้งชื่อว่าเป็นปลาตูหนา ส่วนที่พบทางปักษ์ใต้ แถบระนองและตรัง เรียกว่า "ปลาไหลหูดำ"

อาหาร :

ปลาตูหนากินลูกปลา ลูกกุ้ง

ขนาดและน้ำหนัก :

ความยาวประมาณ 40-150 เซนติเมตร

a