แรคคูน/Northern Raccoon (Procyon lotor)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ลักษณะความแตกต่างส่วนใหญ่ของแรคคูนจะมีรอยแต้มสีดำรอบดวงตา และมีหางเป็นพวง มีแถบคาดสีดำทั้งหมด 4 ถึง 10 แถบ อุ้งเท้าหน้าจะมีลักษณะผอมเหมือนมือคน สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งอุ้งเท้าหน้าและอุ้งเท้าหลังมีห้านิ้ว สีของมันจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมลำตัวสีเทาไปจนถึงสีน้ำตาลอมแดง และสีน้ำตาลอมเหลืองสัตว์ชนิดนี้มีลักษณะอ้วนเตี้ย

ถิ่นอาศัย :

พบทางภาคใต้ของแคนนาดา สหรัฐอเมริกา และทางตอนเหนือของอเมริกาใต้

อาหาร :

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน ปลา ไข่ ซากสัตว์ แมลงหอย รากพืช หัวมัน เมล็ดพืช และถั่ว

พฤติกรรม :

ทุ่งหญ้าซาวันนาต้นโอ๊ค ป่า ป่าดงดิบและป่าละเมาะ

สถานภาพปัจจุบัน :

- สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN Red List 2009).

วัยเจริญพันธุ์ :

แรคคูนตัวเมียจะโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 1 ปี แต่ตัวผู้ ประมาณ 2 ปี ฤดูกาลผสมพันธุ์อยู่ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ตั้งท้องนาน 63-65 วัน

ขนาดและน้ำหนัก :

มีน้ำหนัก 5 ถึง 7 กิโลกรัม น้ำหนักจะแตกต่างไปตามสภาพแวดล้อม และภูมิภาคที่อยู่อาศัยแต่โดยทั่วไป จะอยู่ที่ 1.8 ถึง 10.4 กิโลกรัม ความยาวของลำตัว 603 ถึง 950 มิลลิเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562

a