เก้งเผือก/Albino Barking Deer (Muntiacus muntjak)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เหมือนเก้งธรรมดาแต่มีสีขาวปลอดทั้งตัว

ถิ่นอาศัย :

พบในอินโดจีน อินโดนีเซีย จีนตอนใต้ ศรีลังกา อินเดีย

อาหาร :

เก้งเผือกกินหญ้า ใบไม้ และผลไม้

พฤติกรรม :

ปกติชอบอยู่ตามลำพังตัวเดียว หากินตอนเย็นถึงเช้าตรู่ กลางวันหลบนอนตามพุ่มไม้ ปราดเปรียว เวลาตกใจจะส่งเสียงร้องคล้ายเสียงสุนัขเห่า

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อายุเฉลี่ย :

อายุยืนราว 15 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

เก้งเผือกเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 1 ปีครึ่ง ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงฤดูหนาว ตั้งท้องนาน 6 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566

a