ปลาก้าง/Red-tailed Snakehead (Channa gachua)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นปลาน้ำจืดซึ่งมีลำตัวยาวและค่อน ข้างกลม มีเกล็ดที่หัวและลำตัว ทำให้ดูคล้ายกับลักษณะของหัวงู จะงอยปากสั้นทู่ ปากกว้างและมีฟันแหลมคมอยู่ที่ขากรรไกรบนและล่าง นัยน์ตาเล็กและอยู่ใกล้ริมฝีปาก ครีบหลังและครีบก้นมีฐานยาว ครีบหูกลมมน ครีบท้องอยู่ใกล้กับครีบหู ครีบหางมีขนาดใหญ่และกลมมน มีหนวดสั้น 1 คู่ อยู่ริมรูจมูก สีของปลาก้างโดยเฉพาะริมครีบหลัง ครีบหางและครีบก้นสีแดงสด

ถิ่นอาศัย :

อาศัยในแม่น้ำ หนองบึง คลอง ลำธารที่อยู่บนภูเขาสูง สามารถอาศัยอยู่บริเวณที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2000 ฟุต

พฤติกรรม :

รับสงบ อดทน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี

ขนาดและน้ำหนัก :

มีความยาวลำตัวไม่เกิน 20 เซนติเมตร

a