งูปล้องฉนวนอินเดีย/Blanford's Bridal Snake (Lycodon davisonii (formerly as: Dryocalamus davisonii))

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นงูหัวกลมที่มีขนาดเล็กแต่ยาวเรียว ลำตัวมีสีและลวดลายสวยงาม พื้นตัวเป็นสีน้ำตาลไหม้ มีลายสีเหลืองอ่อนอมเขียว หรือเหลืองอ่อนเกือบขาว ส่วนท้องเป็นสีขาว

ถิ่นอาศัย :

บริเวณภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดกระบี่ ประเทศพม่า และอินโดจีน เป็นงูที่ไม่ค่อยชุกชุม นาน ๆ จึงพบสักครั้ง

อาหาร :

งูปล้องฉนวนบ้านกินงูดิน ไส้เดือน จิ้งจก และแมลงต่าง ๆ

พฤติกรรม :

ชอบขดตัวนอนกับพื้นดินหยาบตามซอกดินซอกหิน มักพบเลื้อยมาหากินตามชายหลังคามุงจาก หากินในเวลากลางคืน ไม่ดุ และเป็นงูไม่มีพิษ

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Colubridae

GENUS : Lycodon

SPECIES : Blanford's Bridal Snake (Lycodon davisonii (formerly as: Dryocalamus davisonii)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

ขนาดและน้ำหนัก :

92 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a