งูเหลือม/Reticulated Python (Malayopython reticulatus (formerly as: Python reticulatus))

สิ่งที่น่าสนใจ :

มีปากใหญ่ ฟันแหลมคม ขากรรไกร แข็งแรงมาก หางยาวล าตัวสีน้ำตาลเทาถึงน้ำตาลเทาอมเหลืองมีลายข้าวหลามตัดบนหลังตลอดความยาวลำตัวมีลายจุดสีขาวประปรายหัวสีเหลืองมีเส้นสีดำกลางหัวลากจากปลายจมูกถึงคอและจากหางตาถึงขากรรไกรม่านตาหดตัวในแนวตั้งท้องสีขาวเกล็ดเรียบเกล็ด บริเวณกลางตัว 69 - 79 แถวเกล็ดหัวตา 2 เกล็ดเกล็ดระหว่างเกล็ดจมูกกับเกล็ดหัวตา 3 - 4 เกล็ด เกล็ดหางตา 3 เกล็ดเกล็ดปลายปากบนมีรูลึก 2 เกล็ดเกล็ดริมฝีปากบนมีรูลึก 1 - 4 เกล็ด เกล็ดทวารเดี่ยวเกล็ดใต้หางคู่มีขาหลังที่ลดรูปเหลือเป็นส่วนที่คล้ายเล็บแหลมบริเวณข้างรูเปิดทวาร 2 ข้าง

ถิ่นอาศัย :

มีทุกภาคในประเทศไทย พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ อาศัยอยู่บนต้นไม้และตามพื้นตั้งแต่พื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณลุ่มน้ำจนถึงในป่าดิบชื้น

อาหาร :

งูเหลือมกินสัตว์แทบทุกชนิด เช่น เก้ง สุนัข กระต่าย หนู ไก่ เป็ด นก บางครั้งก็จับปลากินด้วย

พฤติกรรม :

งูเหลือมเป็นงูไม่มีพิษ เลื้อยช้าๆ ออกหากินกลางคืน หากินทั้งบนบกและในน้ำ อาศัยนอนตามโพรงดินโพรงไม้ในที่มืดและเย็น หลาย ๆ วันจึงจะออกหากินครั้งหนึ่ง

สถานภาพปัจจุบัน :

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2562

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Pythonidae

GENUS : Malayopython

SPECIES : Reticulated Python (Malayopython reticulatus (formerly as: Python reticulatus))

วัยเจริญพันธุ์ :

งูเหลือมมีการสืบพันธุ์คล้ายงูหลาม แต่มีระยะฟักไข่ 3 เดือน ลูกงูที่ออกจากไข่มีความยาวประมาณ 55 เซนติเมตร วางไข่ครั้งละถึง 100 ฟองโดยวางกองรวมกันบนกองใบไม้แห้งฟักไข่ประมาณ 90 วัน

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นงูขนาดใหญ่มีความยาวตั้งแต่หัวถึงปลายหางประมาณ 1000 เซนติเมตร ลำตัวใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก Anaconda

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฏาคม 2567

a