ตะกวด (แลน)/Tree Monitor, Bengal Monitor, Clouded Monitor (Varanus bengalensis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

พื้นตัวเป็นสีเทาเหลืองหรือน้ำตาลเทา เกล็ดเป็นสีเหลืองหรือเป็นจุด ๆ เมื่อมองผ่าน ๆ จึงดูตัวเป็นสีเหลือง

ถิ่นอาศัย :

พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งอินเดียและพม่า

อาหาร :

ตะกวดกินไก่ นก ปลา กบ เขียด หนู กินได้ทั้งของสดและของเน่า

พฤติกรรม :

ไม่ดุเท่าเหี้ย ชอบอาศัยอยู่ตามต้นไม้ แต่ว่ายน้ำและดำน้ำไม่เก่งเท่าเหี้ย ปกติชอบอยู่ใกล้น้ำเช่นเดียวกัน แต่บางทีอาจพบได้ตามป่าโปร่งและเนินเขาไกลจากลำน้ำ

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Varanidae

GENUS : Varanus

SPECIES : Bengal Monitor Lizard (Varanus bengalensis)

วัยเจริญพันธุ์ :

ตะกวดจะโตเต็มที่เมื่อมีอายุ 3 ปี วางไข่ครั้งละ 20 ฟองในฤดูฝน ฟักออกเป็นตัวง่าย ออกไข่ในหลุมดิน เช่นเดียวกับเหี้ย

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a