ปลากระสูบขีด/Banded Shark (Hampala macrolepidota)

สิ่งที่น่าสนใจ :

อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน ลำตัวค่อนข้างยาว ด้านข้างแบนท้องกลมมน จะงอยปากแหลม ปากกว้างและเอียงขึ้นเล็กน้อย มีหนวดที่มุมปาก 1 คู่ ครีบหลังอยู่ตรงข้ามกับครีบท้อง มีเกล็ดใหญ่ สีของตัวจะเป็นสีขาวเงิน มีลายดำพาดขวางลำตัว หางสีแดงสด ครีบสีแดงหรือสีส้ม

ถิ่นอาศัย :

พบในแม่น้ำ ลำคลองทั่วไปทุกภาคของไทย

อาหาร :

ปลากระสูบขีดกินลูกปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร

พฤติกรรม :

เป็นปลาที่ว่องไว ปราดเปรียวและตื่นตกใจง่าย โดยทั่วไปมีนิสัยก้าวร้าวไม่เหมาะที่จะนำมาเลี้ยงรวมกับชนิดอื่นเพราะแม้แต่พวกเดียวกันเอง ถ้ามีขนาดแตกต่างกันหากนำมาเลี้ยงรวมกันจะกัดกันเอง

ขนาดและน้ำหนัก :

มีขนาด 20 - 50 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a