ลิงมาร์โมเส็ทธรรมดา/Common Marmoset (Collithrix jacchus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

มีสีขาวบริเวณด้านข้างของหัว ลำตัวจะมีขนสั้นสีเทาและลายสีเทาเข้ม หางมีสีเทาจางสลับเทาเข้ม

ถิ่นอาศัย :

มีถิ่นอาศัยอยู่ป่าเขตร้อนทางภาคตะวันออกของบราซิล

อาหาร :

กินผลไม้ แมลง ไข่นก รวมทั้งนกขนาดเล็ก

พฤติกรรม :

อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 3–8 ตัว จะวิ่งและกระโดดไปมาบนต้นไม้ สามารถกระโดดจากกิ่งไม้กิ่งหนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลมากนัก ตอนกลางคืนจะซ่อนตัวในโพรงไม้หรือพุ่มไม้

วัยเจริญพันธุ์ :

ลิงมาโมเส็ทธรรมดามีระยะตั้งท้องนาน 142-150 วัน ออกลูกครั้งละ 1-3 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

ความยาวลำตัวประมาณ 20–25 เซนติเมตร หางยาว 29–35 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 400 กรัม

a