หมีควาย/Asiatic Black Bear (Ursus thibetanus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

จัดเป็นหมีที่มีขนาดใหญ่ จะแตกต่างจากหมีหมาตรงที่ขนาด และขนที่เรียบตรง ยาว สีดํา และมีหูยาวตัวเต็มวัยของหมีควายจะใหญ่เป็น 2 เท่าของหมีหมา อกมีแถบสีขาวอมเหลืองหม่น เป็นรูปตัว V แผ่ไปเกือบถึง รักแร ปลายจมูกค่อนข้างดำ เล็บเท้าโค้งยาวแหลม มักเดินด้วยส้นเท้า ปากยาว มีหางสั้น ปลายเท้ามีสีขาวหรือเหลือง ประสาทตาและหูไม่ค่อยไว แต่ประสาทรับกลิ่นดีมากเนื่องจากมีโพรงจมูกที่ยาว

ถิ่นอาศัย :

พบในเอเชียตะวันออกและใต้ จากญี่ปุ่น ไต้หวัน ไฮนาน ธิเบต เนปาล พม่า และไทย สำหรับประเทศไทยมีตามป่าดงดิบทั่วไป

อาหาร :

หมีควายเป็นสัตว์กินไม่เลือก เช่น ลูกไม้ ใบไม้อ่อน สัตว์เล็ก ๆ และแมลง ที่ชอบมากคือน้ำผึ้ง และตัวอ่อนของผึ้ง

พฤติกรรม :

หมีควายชอบอาศัยในป่าดิบที่มีอาหารสมบูรณ์ ปกติออกหากินกลางคืน ยกเว้นในช่วงที่ผลไม้ที่มันชอบกินนั้นกําลังสุกงอม อาจพบมันได้ในตอนกลางวัน มักพบตามพื้นที่สูงที่มีอากาศเย็น เช่นป่าบนภูเขาหินปูนกลางวันนอนตามโพรงไม้หรือถ้ำ ขึ้นต้นไม้เก่งอีกทั้งว่ายน้ำเก่งด้วย มีนิสัยดุ สามารถใช้สองขาหลังเดินได้ในขณะที่สองขาหลังยกสูงขึ้น ชอบอยู่โดดเดี่ยวหรืออยู่ด้วยกัน 2-3 ตัว ชอบการต่อสู้ ถ้าเห็นคนมักหลบหนีไปก่อน เมื่อได้รับบาดเจ็บหรือจวนตัวจะสู้จนถึงที่สุด

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

อื่นๆ :

สัตว์ป่าคุ้มครอง

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

FAMILY : Ursidae

GENUS : Ursus

SPECIES : Ursus thibetanus

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : Vulnerable

วัยเจริญพันธุ์ :

หมีควายตั้งท้องนานประมาณ 7 - 8 เดือน ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว ชอบออกลูกตามโพรงไม้หรือในถ้ำ แม่จะเลี้ยงลูกจนโตพอสมควรจนกระทั่งใกล้จะออกลูกตัวใหม่จึงปล่อยลูกหากินตามลำพัง จากการศึกษาพบว่าหมีควายที่มีน้ําหนักตัวมากจะใช้เวลาในการจับคู่ผสมพันธุ์มากกว่าตัวที่มีน้ําหนักน้อยกว่ามีการจัดอันดับทางสังคมโดยที่ตัวผู้ที่อายุเยอะและตัวใหญ่ (80 kg ขึ้นไป) จะมีสิทธิ์จับคู่ผสมพันธุ์ก่อน ซึ่งเป็นการลดโอกาสในการผสมพันธุ์

ขนาดและน้ำหนัก :

ความยาวลำตัวประมาณ 120 - 150 เซนติเมตร หางยาว 6.5 - 10 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 100 - 160 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

a