การประชุมประจำปีของ IUCN/SSC Conservation Planning Specialist Croup (CPSG)

การประชุมประจำปีของ IUCN/SSC Conservation Planning Specialist Croup (CPSG) ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 18/10/2561 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 21/10/2561 : 00:00 น.