เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 29/12/2561 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 01/01/2562 : 00:00 น.