วันสงกรานต์

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ทุกปี มีการจัดบรรยากาศสงกรานต์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมแบบล้านนา ทางภาคเหนือของประเทศไทย และมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งมีกิจกรรมพิเศษในแต่ละปีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

หน่วยงาน สวนสัตว์เชียงใหม่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 12/04/2561 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 16/04/2561 : 00:00 น.