กิจกรรมวันคุมครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

พบกิจกรรมวันคุมครองสัตว์ป่า วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณอาคารนกกระเรียนนานาชาติ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง เล่นเกมส์กับน้องท่องเที่ยว พร้อมกันนี้สวนสัตว์นครราชสีมา ได้ทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ป่านานาชนิด พร้อมทั้งกับเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้สัตว์ป่าสงวนภายในสวนสัตว์ ณ อาคารนกกระเรียนนานาชาติ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 26/12/2560 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 26/12/2560 : 00:00 น.