• องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาในการบริหารดครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 2 (Project Management Consultant:PMC 2) 30/07/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ 30/07/2020

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำชุดมาสคอทให้กับสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง 1 โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเเล็กทรอนิกส์ 15/07/2020

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุงส่วนจัดแสดง และส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 04/06/2020

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจของสวนสัตว์อุบลราชธานี 01/06/2020

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 20/05/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและจระเข้ 18/05/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกา 18/05/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบศูนย์อนุรักษ์ตระกูลลิง 18/05/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ประเภท ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12/05/2020

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาผู้ประกอบการร้านข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง (ศูนย์อาหาร) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 08/05/2020

 • ประกาศผลพิจารณาประกวดราคาร้านไข่ม้วน เบเกอร์รี่ น้ำสมุนไพร (บริเวณศูนย์อาหาร) 06/05/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกรงฟื้นฟูพญาแร้ง ในโครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายชานมไข่มุก ลูกชิ้นและผลไม้ (ลานจอดรถ A) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 27/04/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 24/04/2020