• ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อ บริเวณจุดทางเข้าสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 4 ระยะเวลาดำเนินการ 3(สาม) ปี 21/01/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/01/2021

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยว กวยจั๊บ (ศูนย์อาหาร) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี (รอบที่2) 19/01/2021

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 สวนสัตว์นครราชสีมา 18/01/2021

 • ประกศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเช้าพื้นที่รีสอร์ท ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 3 ปี 18/01/2021

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว (ด้านหน้าส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดจีน) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 15/01/2021

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง จัดหาผู้ดำเนินกิจการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตราสัญลักษณ์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อจำหน่ายภายในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ระยะเวลา 5 ปี 11/01/2021

 • ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2021

 • ประกาศยกเลิกจัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว(ด้านหน้าส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดจีน) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี) 06/01/2021

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยว กวยจั๊บ (ศูนย์อาหาร) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 05/01/2021

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง จัดหาผู้ดำเนินกิจการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไอศกรีม เพื่อจำหน่ายภายในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี (ครั้งที่ 2) 28/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ๕ ประเภท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 28/12/2020

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง จัดหาผู้ดำเนินกิจการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม แบบไม่คืนขวด เพื่อจำหน่ายภายในสวนสัตว์ท้้ง 6 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี (ครั้งที่ 2) 24/12/2020

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง จัดหาผู้ดำเนินกิจการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม แบบไม่คืนขวด เพื่อจำหน่ายภายในสวนสัตว์ท้้ง 6 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี (ครั้งที่ 2) 24/12/2020

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2020