สวนสัตว์ขอนแก่น ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงทุ่งแสนกวาง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่นเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น คลิก
ร่างเอกสารประกวดราคา คลิก
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) คลิก
ราคากลาง คลิก