ร่างประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำแบบท่อ HDPE ขนาด ๑๖ นิ้ว ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศ คลิก
ร่างเอกสารประกวดราคา คลิก
TOR - งานปรับปรุงระบบส่งน้ำแบบท่อ HDPE คลิก
ราคากลาง - งานปรับปรุงระบบส่งน้ำแบบท่อ HDPE คลิก