ปลานิล/Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นรูปร่างคล้ายปลาหมอเทศ แตกต่างกันที่ปลานิลมีลายสีดำและจุดสีขาวสลับกันไป บริเวณครีบหลัง ครีบก้นและลำตัวมีสีเขียวปนน้ำตาล มีลายดำพาดขวางตามลำตัว

ถิ่นอาศัย :

ปลานิลเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกโดย เจ้าชายฮากิฮาโต มงกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2508 จำนวน 50 ตัว

อาหาร :

ปลานิลกินอาหารจำพวกไรน้ำ ตะไคร่น้ำ ตัวอ่อนของแมลง

พฤติกรรม :

อดทน เลี้ยงง่าย โตเร็ว สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี

ขนาดและน้ำหนัก :

มีความยาวประมาณ 10 - 30 เซนติเมตร

a