• องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 3/2563 สัญญาจ้างกำจัดปลวกภายในอาคารสำนักงานของสำนักอนุรักษ์และวิจัยภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 24/01/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 2/2563 สัญญาจ้างจัดทำระบบข้อมูลองค์การสวนสัตว์ Big Data ระยะที่ 1 24/01/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 1/2563 สัญญาจ้างผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรงูเห่าไทยในองค์การสวนสัตว์ และสถานเสาวภา 24/01/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์แอฟริกาฯ 13/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาซื้อเครื่องเลเซอร์เพื่อการรักษาฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักแรดขาวฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างปรับปรุงศูนย์กักโรคสัตว์ฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงส่วนแสดงและส่วนกักกลุ่มเสือขนาดใหญ่และขนาดกลางฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างออกแบบก่อสร้างพัฒนาจุดแรกรับนักท่องเที่ยวฯ 12/06/2019