• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟสด ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 13/02/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์แอฟริกาฯ 12/02/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆฯ 12/02/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างระบบเสียงตามสายค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 08/02/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการรถจักรยานให้เช่า ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 07/02/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาเช่ายานพาหนะ ( รถยนต์ ) ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 05/02/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังวัตต์เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 04/02/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 01/02/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างซุ้มประตูสวนสัตว์อุบลราชธานี 29/01/2019

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตูล ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/01/2019

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์กีบ (กวาง,ละมั่ง, วัวแดง,นิลกาย,กระทิง) ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวิจัยและวิชาการขององค์การสวนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562 11/01/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขออนุมัติจัดพิมพ์ของที่ระลึกสมุดไดอารี่องค์การสวนสัตว์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 04/01/2019
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
  แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ