• สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างพื้นที่ล้างรถขยะ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ 22/02/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องเก็บของและห้องสุขา ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ 22/02/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการสวนสัตว์ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 11/02/2021

 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว (ด้านหน้าส่วนแสดงเสือโคร่งอินโดจีน) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 11/02/2021

 • องค์การสวนสัตว์แ่ห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอผลตอบแทน ประกาศเชิญชวน การจัดหาผู้ดำเนินกิจการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมแบบไม่คืนขวด เพื่อจำหน่ายภายในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี 09/02/2021

 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ. 05/02/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 04/02/2021

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ. 27/01/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2564 25/01/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงนากเล็กเล็บสั้น ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 25/01/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ 13/01/2021

 • ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาอาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง 29/12/2020

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 29/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง 28/12/2020