• องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียภายในสวนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเครือไต ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อเครื่องส่งสัญญาณวิทยุและจีพีเอสติดตามกระทิงพร้อมปลอกคอจำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 10/07/2018

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างงานสร้างเมืองคาวบอย เฟส ๒ 06/07/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในอาคารสถาบันอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าหายาก อาคารธนาคารพันธุกรรม และอาคารหอพักนักวิจัย ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/07/2018

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทที่ ๕ หญ้าสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2018

 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาในการบริหารโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (Project Management Consultant : PMC) ระยะที่ ๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 13/06/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างกรงพักสัตว์ชั่วคราว(นกกาบบัว)ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2561 01/06/2018

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเที่ยวส่งท้าย บ๊ายบายเขาดิน 28/05/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงสถานที่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28/05/2018

 • สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2018

 • สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการกระทบความขัดแย้งของกระทิงและประชากรโดยวิธีทางนิเวศวิทยาและการสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปี 2561 16/05/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 04/05/2018
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
  แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ