• ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างบ่อพักขยะ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 24/04/2019

 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงส่วนแสดงนักล่า (เสือ/สิงโต) ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 24/04/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคอกกักแพะส่วนจัดแสดงออสเตรเลีย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 22/04/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 150 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2019

 • ประกาศผู้ชนะเารเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องเล่น Water Playground บริเวณพื้นที่โครงการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว 03/04/2019

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอกสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหินล้านปี 28/03/2019

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานติดตั้งระบบน้ำประปาบริเวณส่วนจัดแสดงแมวน้ำ-เพนกวิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกเส้นทางชมสัตว์ 21/03/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือตำนาน 8 ทศวรรษ สวนสัตว์ดุสิต-เขาดินวนา 19/03/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างออกแบบงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงทุ่งแสนกวาง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 19/03/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างออกแบบงานปรับปรุงค่ายเรียนรู้ส่วนการศึกษา ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 19/03/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังวัตต์เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 15/03/2019

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกลองค์การรสวนสัตว์ 11/03/2019

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผลผู้ชนะการสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวตอร์ และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS) 11/03/2019

 • ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างออกแบบ สำหรับงานก่อสร้างสถานพยาบาลช้าง ภายในโครงการคชอาณาจักร จุงหวัดสุรินทร์ โดยวิธีคัดเลือก 11/03/2019