• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายเบิกซื้อ-พร้อมติดตั้งตู้ชุดเครื่องทำความเย็น 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2018

 • ยกเลิกประกาศจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าประเภท อาหารและเครื่องดื่ม ภายในค่ายพักแรม สวนสัตว์สงขลา 04/04/2018

 • ประกาศผลการเปิดซองพิจารณาผลตอบแทนจัดหาผู้ประกอบการน้ำดื่ม "นกเงือก"ภายในสวนสัตว์สงขลา 03/04/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการฝึกความสามารถของสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ 03/04/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล และสำรองข้อมูลองค์การสวนสัตว์ โดยวิธีคัดเลือก 28/03/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก 26/03/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดวราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการเพ่ิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ องค์การสวนสัตว์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลำรุงรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS) 22/03/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคางานห้องน้ำ-ห้องสุขาเพื่อคนพิการ 22/03/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นกกระเรียนโลก 22/03/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 21/03/2018

 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อดำเนินการจัดซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 20/03/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 15/03/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ประกอบการจัดทำอาหารและชุดว่างสำหรับแผนนำนักเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/03/2018

 • ผลการประกวดราคาก่อสร้างส่วนแสดงลีเมอร์ สวนสัตว์อุบลราชธานี 13/03/2018
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
  แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ