• สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสัตว์ชราและพิการ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ 24/11/2020

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อ บริเวณจุดทางเข้าสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 3 ระยะเวลาดำเนินการ 3(สาม) ปี 18/11/2020

 • ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 สวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2020

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว (ศูนย์อาหาร) 18/11/2020

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารจานด่วนหรือฟาสต์ฟูด 18/11/2020

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว (ลานจอด) 18/11/2020

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการบริหารจัดการรถบริกการนำชม ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 3 ปี 16/11/2020

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แ่ห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลสัตว์ (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตสัตว์ จำนวน 1 คัน 09/11/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศยกเลิก ประกาศการดำเนินการประกาศจัดหาผู้เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 04/11/2020

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อ บริเวณจุดทางเข้าสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการ 3(สาม) ปี 02/11/2020

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน การจัดหาผู้ดำเนินกิจการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไอศกรีม เพื่อจำหน่ายภายในสวนสัตว์ ทั้ง 6 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี 29/10/2020

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน การจัดหาผู้ดำเนินกิจการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมแบบไม่คืนขวด เพื่อจำหน่ายภายในสวนสัตว์ ทั้ง 6 แห่ง ระยะเวลา3 ปี 29/10/2020

 • ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องดื่ม แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประเภทการเรียนรู้ ๑ วัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สวนสัตว์ขอนแก่น 29/10/2020

 • ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องดื่ม แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประเภทค่ายพักแรม ๑ คืน ๒ วัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สวนสัตว์ขอนแก่น 21/10/2020