• ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาเรื่อง ขอยกเลิกประกาศเชิญชวนและยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลิกศูนย์ประชุมสัมมนาและบ้านพักรับรองระยะเวลา 3 (สาม) ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 15/10/2021

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/10/2021

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/10/2021

 • ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX 12/10/2021

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 จำนวน 2 รายการ 30/09/2021

 • ประกาศจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่องสวนสัตว์อุบลราชธานี 28/09/2021

 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารสัตว์ประเภทที่ 1-8 ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 28/09/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 22/09/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง 22/09/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าชาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า จำนวน 1 เครื่อง 22/09/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการในศูนย์อาหาร จำนวน 3 ล็อค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 4 17/09/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการในศูนย์อาหาร จำนวน 3 ล็อค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 4 17/09/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการในศูนย์อาหาร จำนวน 3 ล็อค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 4 17/09/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ ล็อค 3 บริเวณอาคาร Welcome Center ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 3 17/09/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ ล็อค 2 บริเวณอาคาร Welcome Center ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 2 17/09/2021