• ประกาศร่าง-ข้อกำหนดคุณลักษณะอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 12/01/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่นประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ๕ ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2564 สวนสัตว์ขอนแก่น 22/12/2020

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/12/2020

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดเงื่อนไข สารปรับสภาพน้ำ สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 03/12/2020

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอบเขตของงานซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซ์เรย์หูหิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้งาน ณ สวนสัตว์สงขลา และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 01/12/2020

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาหารและน้ำดื่มโครงการนำนักเรียน สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 30/11/2020

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปี 2564 26/11/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ 24/11/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ 24/11/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง ประกวดราคาซ์้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง ประกวดราคาซ์้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2020

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR) ออกแบบอาคารจอดรถ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 18/11/2020

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ร่าง) 16/11/2020

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2020

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนจัดแสดงจิ้งจอกหูค้างคาว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ร่าง) 13/11/2020