• สวนสัตว์สงขลา ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/10/2021

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศราคากลางงานประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/10/2021

 • ประกาศราคากลางจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 12/10/2021

 • ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และสวนสัตว์ต่างๆ จำนวน ๑๔ คัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 29/09/2021

 • ประกาศราคากลางหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่องสวนสัตว์อุบลราชธานี 28/09/2021

 • ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 09/09/2021

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/08/2021

 • ประกาศราคากลาง- ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 18/08/2021

 • ประกาศราคากลาง-ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำภายในสวนสัตว์ขอนแก่น-1 18/08/2021

 • ประกาศราคากลาง-ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 18/08/2021

 • ประกาศราคากลาง-ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น-1 18/08/2021

 • ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS) 02/06/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบรักษาความปลอดภัย นกกระเรียนพันธ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ 21/05/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศราคากลาง อาหารสัตว์ปีงบประมาณ 2564 (ประเภทที่ 5 หญ้าสด) 15/02/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่ารถบริการนำชมภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอส์ (e-bidding) 02/02/2021