• ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลกระทบความขัดแย้งของกระทิงและประชาชน โดยวิธีการทางนิเวศวิทยาและการสำรวจความคิดเห็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาแนวทางการจัดการประชากรอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 23/01/2018

 • ประกาศราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ สวนสัตว์ขอนแก่น 23/01/2018

 • ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ดำเนินการผลิตข่าวในรูปแบบรายงานพิเศษ ผ่านสื่อออนไลน์ 22/01/2018

 • จ้างทำหนังสือโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ๒ ภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) 18/01/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงพร้อมเครื่องทำลายเข็ม จำนวน ๑ เครื่อง 14/01/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องแช่ตัวอ่อน จำนวน ๑ เครื่อง 10/01/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องกระตุ้นการหลังน้ำเชื้อพร้อมโพรบ จำนวน ๑ เครื่อง 09/01/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจัดซื้อวิทยุติดตามตัวสัตว์ จำนวน 18 เครื่อง 09/01/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจัดซื้อปืนยิงยาสลบ จำนน ๑ ชุด 05/01/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจ้างทำกระเป๋าผ้าสำหรับเป็นของที่ระลึก จำนวน 1,000 ใบ 20/12/2017

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจ้างผู้ดำเนินการผลิตสารคดีสั้น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ 20/12/2017

 • ประกาศราคากลางจ้างผู้ดำเนินการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 ให้แก่สวนสัตว์ดุสิต 15/12/2017

 • ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวช่วยชาวนา เพื่อประโยชน์แก่โครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธ์ุไทย จากกลุ่มชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์ 15/12/2017

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล และสำรองข้อมูลองค์การการสวนสัตว์ 15/12/2017

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจ้างระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 15/12/2017
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
  แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ