• สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศราคากลางจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา ประจำปีงบประมาณ 2561 19/04/2018

 • ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 19/04/2018

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทที่ ๕ หญ้าสด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ราคากลางจ้างพิมพ์บัตรผ่านประตูเช้าชมสวนสัตว์ สำหรับจำหน่ายไตรมาสที่ ๓ และ ๔/๒๕๖๑ (เม.ย.-ก.ย61) 30/03/2018

 • ประกาศราคากลางจัดทำตุ๊กตาของที่ระลึก องค์การสวนสัตว์ 20/03/2018

 • ประกาศราคากลางจ้างผู้ผลิตสารคดีสั้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศราคากลางรถยนต์ส่วนบุคคล 4 ที่นั่ง Eco Car 08/03/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ภายในอาคารสถาบันอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าหายาก อาคารธนาคารพันธุกรรม และอาคารหอพักนักวิจัย 07/03/2018

 • องค์การสวนสัตว ประกาศราคากลางจ้างผู้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่ายงานภาครัฐ องค์การสวนสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานภายในสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 28/02/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานภายในสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 28/02/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจ้างผู้ดำเนินการด้านวางแผน การพัฒนาและกาบริหารจัดการตัวชีวัดองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 28/02/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ และจีพีเอส ติดตามกระทิงพร้อมปลอกคอ 27/02/2018

 • สวนสัตว์์นครราชสีมา ประกาศราคากลางจัดหาผู้ประกอบการ การบริหารจัดการสวนน้ำสันทนาการ 26/02/2018

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๕๑๐ หลอด 22/02/2018
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
  แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ