• รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ยอดเบิกจ่ายสะสม กย.2564 (กราฟ) 02/10/2021

 • ผลการเบิกจ่ายสะสม ตค.63-กย.64 02/10/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ยอดเบิกจ่ายสะสม สค.2564 03/09/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปจด.ก.ค.64 04/08/2021

 • 2564 รายงานผลการเบืกจ่ายสะสม ตค.63-มิย.64 05/07/2021

 • ผลการเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63- พ.ค.64 01/06/2021

 • ผลการเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63- เม.ย.64 03/05/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่ายสะสม ประจำเดือน มีค.64 กราฟ 02/04/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่ายสะสม ประจำเดือน มีค.64 02/04/2021

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ 31 มีค.64 2 01/04/2021

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ 31 มีค.64 1 01/04/2021

 • ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 64 ปจด. มค.64 05/03/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่าย 2564 เบิกจ่ายสะสม ตค.63 - กพ 64 01/03/2021

 • ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปจด.กพ.64 01/03/2021

 • ผลการเบิกจ่าย 2564 เบิกจ่ายสะสม ตค.63-มค.64 03/02/2021