• รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กค.2563 27/01/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กย.2563 27/01/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 ณ สิงหาคม 2563 27/01/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่ายปี 2563 ปจด. เดือน มิย 2563 27/01/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 ณ 31 ธันวาคม 63 27/01/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 ณ 31 พฤศจิกายน 63 27/01/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 ณ 31 ตุลาคม 63 27/01/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27/01/2021

 • ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 14/07/2020

 • ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 14/07/2020

 • สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 (ตค.61 - พค.62) 26/06/2019

 • สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 (ตค.60 - กย.61) 26/06/2019