• ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ สำหรับปลูกในพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 15/09/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) โดยวิธีคัดเลือก 28/08/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) โดยวิธีคัดเลือก 28/08/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญโครงการวิวัฒนาการเชิงภูมิศาตร์และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงถิ่นอาศัยต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมและความเชื่องโยงของโครงสร้างพันธุศาสตร์ของประชากรเสือปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2020

 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างออกแบบสวนแสดงแมวน้ำ 17/08/2020

 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างออกแบบสวนแสดงเพนกวิน 17/08/2020

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาในการบริหารดครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 2 (Project Management Consultant:PMC 2) 30/07/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ 30/07/2020

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำชุดมาสคอทให้กับสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง 1 โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเเล็กทรอนิกส์ 15/07/2020

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุงส่วนจัดแสดง และส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 04/06/2020

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจของสวนสัตว์อุบลราชธานี 01/06/2020

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 20/05/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและจระเข้ 18/05/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกา 18/05/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบศูนย์อนุรักษ์ตระกูลลิง 18/05/2020