ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

12/10/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม
12/10/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างโครงการการสำรวจการติดเชื้อไวรัสในสัตว์กินเนื้อของสวนสัตว์
11/10/2017
รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน องค์การสวนสัตว์ 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง
10/10/2017
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3-6) สังกัดสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์ 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3-6) สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์สังกัด : สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์จำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง
10/10/2017
ประกาศรับสมัครลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์ขอนแก่น) สวนสัตว์ขอนแก่นสังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่นจำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น) สวนสัตว์ขอนแก่นสังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่นจำนวน 3 อัตรา
2ตำแหน่ง
22/09/2017
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงโครงการการสำรวจการติดเชื้อไวรัสฯ สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการฯ (สำนักอนุรักษ์และวิจัย) สำนักอนุรักษ์และวิจัยสังกัด : องค์การสวนสัตว์จำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง
22/09/2017
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการวิจัยพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคฯ สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการฯ (สำนักอนุรักษ์และวิจัย) สำนักอนุรักษ์และวิจัยสังกัด : องค์การสวนสัตว์จำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง


เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ