ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

11/01/2019
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานฯ ตำแหน่ง นิติกร 3 (3-6)  จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 1789 - นิติกร สำนักกฎหมายสังกัด : สำนักกฎหมาย
1ตำแหน่ง
08/01/2019
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 อัตรา
08/01/2019
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวันโครงการเชิงธุรกิจส่วนจัดแสดงหิมะเทียม สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา
04/01/2019
ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาที่ 01/2562 เรื่อง รับสมัครงานลูกจ้างองค์การสวนสัตว์เข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัด สวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ 3 (3-6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์
04/01/2019
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โครงการโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 อัตรา
03/01/2019
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 1778 - เจ้าหน้าที่พัสดุ (3-6) คชอาณาจักรสังกัด : คชอาณาจักรสิ้นสุดการรับสมัคร
-  ตำแหน่ง : 1777 - เจ้าหน้าที่การเงิน (3-6) คชอาณาจักรสังกัด : คชอาณาจักรสิ้นสุดการรับสมัคร
2ตำแหน่ง
24/12/2018
รับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0025 - จ.บริหารงานทั่วไป ( 3-6 ) สำนักบริหารกลางสังกัด : สำนักบริหารกลางสิ้นสุดการรับสมัคร
1ตำแหน่ง


เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ