ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

18/03/2019 0008/2562
ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาที่ 11/2562 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562
-  ตำแหน่ง : 18 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์นครราชสีมา) สวนสัตว์นครราชสีมาสังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมา
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาโภชนศาสตร์หรือสาขาที่เหมาะสมอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ : หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานด้านโภชนศาสตร์
1ตำแหน่ง
16/03/2019 0002/2562
รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ จำนวน ๓ อัตรา สังกัดสวนสัตว์สงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
-  ตำแหน่ง : 20 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์สงขลา) สวนสัตว์สงขลาสังกัด : สวนสัตว์สงขลา
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตตราเงินเดือน : 12,000
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 20 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์สงขลา) สวนสัตว์สงขลาสังกัด : สวนสัตว์สงขลา
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตตราเงินเดือน : 9,130
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 20 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์สงขลา) สวนสัตว์สงขลาสังกัด : สวนสัตว์สงขลา
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตตราเงินเดือน : 9,130
ประสบการณ์ :
3ตำแหน่ง
15/03/2019 0003/2562
รับสมัครลูกจ้างองค์การสวนสัตว์เข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๑ อัตรา (รอบที่ ๒)
-  ตำแหน่ง : 1427 - นักวิชาการสวนสัตว์ (3-6) สวนสัตว์อุบลราชธานีสังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
ฝ่าย : งานบำรุงสัตว์ปีก ระดับ : 3 (3-6)
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์, สัตวศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ชีววิทยาอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
12/03/2019 0024/2562
test
-  ตำแหน่ง : 0020 - จ.บริหารงานทั่วไป ( 3-6 ) สำนักบริหารกลางสังกัด : สำนักบริหารกลางสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายเลขานุการ ระดับ : 1
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
22/02/2019 0014/2562
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 16 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์เชียงใหม่) สวนสัตว์เชียงใหม่สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
20/02/2019 0005/2562
ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ ๐๖/๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
-  ตำแหน่ง : 18 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์นครราชสีมา) สวนสัตว์นครราชสีมาสังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาโภชนศาสตร์ หรือในสาขาที่เหมาะสมอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ : หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานด้านโภชนศาสตร์
1ตำแหน่ง


เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ