ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

15/08/2017
สวนสัตว์อุบลราชธานีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
11/08/2017
ทดสอบประกาศรับสมัครงาน
-  ตำแหน่ง : ทดสอบ องค์การสวนสัตว์สังกัด : องค์การสวนสัตว์จำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง
10/08/2017
สวนสัตว์อุบลราชธานีประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
07/08/2017
สวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างองค์การสวนสัตว์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน 3 อัตรา
-  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สื่อการศึกษา (3-6) สวนสัตว์นครราชสีมาสังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาจำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : นักวิชาการสวนสัตว์ (3-6) สวนสัตว์นครราชสีมาสังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาจำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ ( 4-6 ) สวนสัตว์นครราชสีมาสังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาจำนวน 1 อัตรา
3ตำแหน่ง
02/08/2017
เพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี
02/08/2017
สวนสัตว์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา