ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

06/12/2017
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน (ครั้งที่ 2) สังกัดสำนักการเงินและทรัพย์สิน
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สำนักการเงินและทรัพย์สิน) สำนักการเงินและทรัพย์สินสังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สินจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง
06/12/2017
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งวิศวกร (3-6) สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน (ครั้งที่ 2)
-  ตำแหน่ง : วิศวกร (3-6) สำนักยุทธศาสตร์และแผนสังกัด : สำนักยุทธศาสตร์และแผนจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง
21/11/2017
รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างรายวันแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ภายในสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบล จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี) สวนสัตว์อุบลราชธานีสังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง
21/11/2017
รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 5 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์อุบลราชธานี) สวนสัตว์อุบลราชธานีสังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีจำนวน 5 อัตรา
1ตำแหน่ง
15/11/2017
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (3-6) สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
-  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (3-6) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง
15/11/2017
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งวิศวกร (3-6) สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน
-  ตำแหน่ง : วิศวกร (3-6) สำนักยุทธศาสตร์และแผนสังกัด : องค์การสวนสัตว์จำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง
15/11/2017
รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักการเงินและทรัพย์สิน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สำนักการเงินและทรัพย์สิน) สำนักการเงินและทรัพย์สินสังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สินจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง
11/10/2017
รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน องค์การสวนสัตว์ 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง


เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ