องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 06/12/2017
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งวิศวกร (3-6) สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน (ครั้งที่ 2)
-  ตำแหน่ง : วิศวกร (3-6) สำนักยุทธศาสตร์และแผน
-  สังกัด : สำนักยุทธศาสตร์และแผน
-  จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด : รับสมัครตำแหน่ง วิศวกร (3-6) ฝ่ายออกแบบและพัฒนาสวนสัตว์ สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท โปรดดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสาร : ดาวน์โหลด


เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ