องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 15/11/2017
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งวิศวกร (3-6) สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน
-  ตำแหน่ง : วิศวกร (3-6) สำนักยุทธศาสตร์และแผน
-  สังกัด : องค์การสวนสัตว์
-  จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด : ด้วยองค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่งเลขที่ 0066 วิศวกร 3 (3-6) สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด
เอกสาร : ดาวน์โหลด


เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ