องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 15/11/2017
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (3-6) สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
-  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (3-6) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
-  สังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
-  จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด : ด้วยองค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่งเลขที่ ๐๑๔๐ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๓ (๓-๖) สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท สถานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์ โปรดดาวน์โหลดเพื่ออ่านรายละอียดเพิ่มเติม
เอกสาร : ดาวน์โหลด


เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ