องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 17/11/2020
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สำนักกฎหมาย)
-  สังกัด : สำนักกฎหมาย
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ
หมายเหตุ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มที่ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด

เอกสาร : ดาวน์โหลด