องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 27/10/2020
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ 24/2563 เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างโครงการอนุรักษ์ ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราว่าง) สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์นครราชสีมา)
-  สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมา
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด