องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 18/07/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)
-  สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 2 อัตรา 

1. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ปฏิบัติงานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,310 บาท จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,310 บาท จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 ผ่านช่องทางออนไลน์ www.zoothailand.org/ข่าวสาร/ข่าวรับสมัคร เท่านั้น

เอกสาร : ดาวน์โหลด