องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 15/03/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครลูกจ้างองค์การสวนสัตว์เข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๑ อัตรา (รอบที่ ๒)
-  ตำแหน่ง : นักวิชาการสวนสัตว์ (3-6)
-  สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์ดาวโหลด

เอกสาร : ดาวน์โหลด